internetové centrum
pro
energetické řízení


PROFIL CENTRA ENERGETICKÉHO ŘÍZENÍ: PROVOZOVATEL..
 

Systém hospodaření energií budov v regionech ČR, NUTS II

Nezávislé,regionální hodnocení úspor energie a evidence energetických certifikátů, průkazů budov

Státní správa, samospráva, organizace, školy a obytné budovy evidované v centru energetického řízení a využívající systému energetického managementu PREMMI

Kraje Jihomoravský kraj
Města a obce Statutární město Brno
Organizace 34 organizací
Nemocnice 1 nemocnice
Školy 256 škol
Obytné budovy 1 810 budov
Ostatní odběrná místa energie 1 009 odběrných míst

Poznámka:

organizace: jsou příspěvkové organizace, akciové společnosti, společnosti
s ručením omezeným, výzkumné ústavy, apod.,
ostatní odběrná místa: jsou například skladovací areály, sportovní areály,
zemědělské a potravinářské objekty, požární centra,
administrativní objekty, objekty zdravotnické péče mimo
nemocnic, letiště, kulturní objekty, objekty pro finanční a
bankovní služby, objekty rekreační, obchodní centra a řetězce,
 

 

Program energetického managementu a monitoringu