internetové centrum
pro
energetické řízení


PROFIL CENTRA ENERGETICKÉHO ŘÍZENÍ: PROVOZOVATEL..
 

Systém hospodaření energií budov v regionech ČR, NUTS II

Nezávislé,regionální hodnocení úspor energie a evidence energetických certifikátů, průkazů budov

PC modul EPC pro tvorbu energetického hodnocení budov průkaz, štítek, ekonomika

Samostatný modul pro periodickou tvorbu energetického průkazu budov na lokálních kancelářských případně přenosných počítačích , určený energetickým auditorům, firmám energetických služeb případně dalším osobám, které budou ze zákona pověřeny tvorbou energetických průkazů.

Obsah průkazů může být generován samostatně i přenesen do systému PREMMI pro systémové zpracování podle konkrétních lokalit, regionů, státu.

Program energetického managementu a monitoringu