internetové centrum
pro
energetické řízení


PROFIL CENTRA ENERGETICKÉHO ŘÍZENÍ: PROVOZOVATEL..
 

Systém hospodaření energií budov v regionech ČR, NUTS II

Nezávislé,regionální hodnocení úspor energie a evidence energetických certifikátů, průkazů budov

Projekt PREMMI se představuje

Projekt PREMMI byl zahájen v roce 2000 se záměrem trvalého působení v energetickém prostředí. V rámci projektu s ohledem na jeho cíle zaměření a rozsah působnosti bylo ustaveno Internetové centrum pro energetické řízení, které v současné době využívá odborného zázemí společností AZOL s.r.o., prvního realizátora systémových internetových řešení v oblasti hospodaření energií v ČR, EB-ZET s.r.o., MIX-MAX s.r.o. a další právnické i fyzické osoby.

Centrum zajišťuje především následující služby:

  • Poradenství a informační servis v oblasti hospodaření energií, energetických auditů a průkazů budov
  • Poskytování a rozšiřování informací o systému PREMMI
  • Podpora realizace vstupního zhodnocení možností zavádění PREMMI
  • Podpora realizace PREMMI
  • Podpora při zpracování výstupů z PREMI
  • Vytváření dílčích podmínek pro komerční využívání systému PREMMI.
  • Prezentace programu PREMMI formou internetových stránek a dalšími dostupnými mediálními prostředky

Je všeobecně známé, že ekonomika EU ve srovnání s ČR má nižší energetickou náročnost. Jak prokazují zpracovávané energetické audity a průkazy budov v terciální sféře přitom existuje zajímavý a zatím bohužel často nevyužitý potenciál úspor energie. Využití tohoto potenciálu přináší jak ekonomické úspory, tak přispívá k ochraně ovzduší včetně snižování emisí tzv. skleníkových plynů, kterým se přisuzují rizika spojená se změnou klimatu. Paradoxně zůstává ve značné míře stále nevyužit i potenciál neinvestičních anebo nízkonákladových opatření, který lze podchytit zavedením systému energetického řízení.

Program PREMMI, představuje významný posun v možnostech využití potenciálu ekonomicky efektivních úspor energií v terciální sféře, byl oficiálně zahájen v  září 2000 první instalací v internetové síti.

Program energetického managementu a monitoringu