internetové centrum
pro
energetické řízení


PROFIL CENTRA ENERGETICKÉHO ŘÍZENÍ: PROVOZOVATEL..
 

Systém hospodaření energií budov v regionech ČR, NUTS II

Nezávislé,regionální hodnocení úspor energie a evidence energetických certifikátů, průkazů budov

Cíle programu:

  • Úspora energie
  • Optimální náklady
  • Legislativní bezpečnost
  • Stavební pasporty budov
  • Vliv emisí na životní prostředí
  • Energeticko - ekonomické analýzy

 

Logo PREMMI

 

 

Program energetického managementu a monitoringu