internetové centrum
pro
energetické řízení


PROFIL CENTRA ENERGETICKÉHO ŘÍZENÍ: PROVOZOVATEL..
 

Systém hospodaření energií budov v regionech ČR, NUTS II

Nezávislé,regionální hodnocení úspor energie a evidence energetických certifikátů, průkazů budov

Aplikační studie

Hospodaření energií na základě systému PREMMI je strukturovaným přístupem k energetickému managementu. Je založen na základních informacích o organizaci a budovách, energetických zdrojích, rozvodech energie, spotřeby energie a na důsledném systémovém sledování skutečné energetické spotřeby v periodických intervalech včetně podrobné analýzy výsledků a následných případných realizacích nápravných opatření.

Efektivní využívání energetického potenciálu budov případně technologií je dosahováno zejména realizací beznákladových případně nízkonákladových opatření. Při realizaci systémového hospodaření energií není vyloučena možnost hledání , posuzování a využívání energeticky úsporného potenciálu investičního charakteru. Zavedení a realizace PREMMI vyžaduje relativně nízké investice běžně s krátkou dobou návratnosti.

V České republice je systém PREMMI zaveden v řadě různých typů budov: jedná se např.: o administrativní budovu, školu, domov důchodců, obytnou budovu, skladovací a provozní areál, pekárnu, zdravotní zařízení ……

Program energetického managementu a monitoringu